ikona telefon Dane
kontaktowe


ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236
ikona alarm Informacje
o awariach


tel. 507 424 249
UE

UE

Lista zadań

Zakład wykonuje zadania własne gminy obejmujące w szczególności:

 • oczyszczanie ulic, placów i terenów zieleni na terenie gminy;
 • wywóz nieczystości płynnych i stałych;
 • zarząd gminnymi ujęciami wód podziemnych;
 • utrzymanie w sprawności urządzeń oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i sieci burzowych;
 • utrzymanie i oznakowanie dróg, ulic i placów gminnych;
 • obsługę remontową budownictwa komunalnego;
 • utrzymanie zieleni miejskiej;
 • prowadzenie robót budowlanych, remontowo-budowlanych, drogowych, sieciowych;
 • oczyszczanie terenów rekreacyjnych w okresie letnim;
 • prowadzenie szaletów publicznych;
 • reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych;
 • administrowanie targowiskami gminnymi.
W czym możemy
pomócMasz pytania? Wypełni formularz on-line lub skontaktuj się z nami


tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236


Zobacz więcej więcej
Napisz do nas
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.