ikona telefon Dane
kontaktowe


ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236
ikona alarm Informacje
o awariach


tel. 507 424 249
UE

UE

Jak przyłączyć się do sieci wod - kan

Inwestor pragnący podłączyć się do sieci wod-kan powinien postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Wystąpić do ZGK Witkowo z wnioskiem o wydanie warunków technicznych. Aby to uczynić należy:

  • pobrać z naszej strony internetowej (bądź bezpośrednio z Zakładu) stosowny wniosek;
  • przygotować mapkę w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującą teren planowanej inwestycji;
  • w przypadku osób prawnych przygotować kserokopię KRS;
  • wypełniony wniosek wraz załącznikami złożyć w siedzibie ZGK Witkowo;
  • osobą odpowiedzialną za wydanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu jest Pani Magdalena Szkudlarek (magdalenaszkudlarek@zgk-witkowo.pl; tel: 502 092 145).

W terminie 7 dni od złożenia wniosku ZGK Witkowo wyda warunki techniczne. Za wydanie warunków technicznych nie pobiera się opłat.
Na podstawie wydanych warunków technicznych firma z odpowiednimi uprawnieniami może przystąpić do budowy przyłącza.

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić w ZGK zamiar wykonania robót, a po ich zakończeniu, a przed zasypaniem gotowość do odbioru.

Przedstawiciel ZGK Witkowo przybędzie na plac budowy w celu stwierdzenia poprawności wykonania przyłącza.

Warunki techniczne dla zabudowy jednorodzinnej.
 

Warunki techniczne dla zabudowy wielorodzinnej i firm.

 

Wniosek o wydanie zapewnienia o możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej

W czym możemy
pomócMasz pytania? Wypełni formularz on-line lub skontaktuj się z nami


tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236


Zobacz więcej więcej
Napisz do nas
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.