ikona telefon Dane
kontaktowe


ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236
ikona alarm Informacje
o awariach


tel. 507 424 249
UE

UE

Informacje o firmie

Zakład został utworzony decyzją Zarządu Gminy i Miasta Witkowo 1 stycznia 1992 roku z istniejącego wcześniej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wykonujemy zadania własne gminy, które obejmują:

 1. oczyszczanie ulic, placów i terenów zieleni;
 2. wywóz nieczystości płynnych i stałych;
 3. zarząd gminnymi ujęciami wód podziemnych;
 4. utrzymanie w sprawności urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i burzowych;
 5. utrzymanie i oznakowanie dróg, ulic i placów gminnych;
 6. obsługa remontowa budownictwa komunalnego;
 7. utrzymanie zieleni miejskiej;
 8. prowadzenie robót budowlanych, remontowych, drogowych i sieciowych;
 9. prowadzenie szaletów publicznych;
 10. reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych;
 11. utrzymanie targowisk gminnych.
W czym możemy
pomócMasz pytania? Wypełni formularz on-line lub skontaktuj się z nami


tel. (61) 4778-197
tel. (61) 4778-236


Zobacz więcej więcej
Napisz do nas
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.