• Drukuj

1. Opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

Z dniem 12.06.2018r, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, wprowadzono nowe stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Od tej chwili każdy zużyty metr sześcienny wody i ścieków kosztuje:

 1. woda:
  2,98 zł/m3 + 8% VAT
 2. ścieki:
  6,15 zł/m3 + 8% VAT

  

2. Wywóz ścieków wozem asenizacyjnym (opróżnianie szamb)

 1. z miasta Witkowo:
  15,40 zł/m3 + 8%VAT
 2. z terenów wiejskich oddalonych do 10 km:
  16,40 zł/m3 + 8%VAT
 3. z terenów wiejskich oddalonych powyżej 10 km:
  17,40 zł/m3 + 8%VAT

 

3. Wywóz odpadów stałych z pojemników 120, 240 i 1100 litrów (samochodem typu śmieciarka)

 1. pojemnik 120 l:
  19,00 zł/szt. + 8%VAT
 2. pojemnik 240 l:
  29,00 zł/szt. + 8%VAT
 3. pojemnik 1100 l:
  90,00 zł/szt. + 8%VAT

 

4. Wywóz odpadów stałych kontenerami o poj. 7 m3

 1. kontener 7m3:
  190 zł opłata stała + 315 zł za każdą tonę odpadu (+ 8%VAT)

 

W przypadku zleceń indywidualnych prosimy o kontakt:

pod numerem telefonu 61 4778197

lub na adres mailowy

biuro@zgk-witkowo.pl