WIGILIA - TYMCZASOWA ZMIANA GODZIN PRACY KASY!

24.12.2018r. kasa czynna będzie w godzinach od 9.00  do 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

PRZERWA W PRACY ZGK!

21 września br. Zakład (w tym kasa) czynny będzie dla petentów tylko do godz. 11.00.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia!

 

TYMCZASOWA ZMIANA GODZINY PRACY KASY!

W dniach od 10 do 14 września br. kasa otwarta będzie w godzinach od 9.00  do 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Witkowo - informacja z 28.06.2018r.

KOMUNIKAT

 

 

NOWA CENA WODY

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.261.2.2018.ZG z dnia 11.05.2018r. informujemy, że od dnia 12 czerwca 2018r. obowiązuje nowa stawka opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Cena jednego metra sześciennego, czyli tysiąca litrów wody wynosi 2,98 zł + 8% VAT 

Cena jednego metra sześciennego ścieków wynosi 6,15 zł + 8% VAT.

 

 

ZAMKNIĘCIE WODY NA OSIEDLU NR 5!

17 października 2017r (wtorek) w godzinach od 9.00 do 11.00, z powodu konserwacji sieci, nastąpi przerwa w dostawie wody na Osiedlu Nr 5 im. Lotnictwa Polskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

KASA ZMIENIA GODZINY OTWARCIA!

Od sierpnia br. zmieniają się godziny pracy kasy przy ZGK Witkowo:
poniedziałek kasa czynna w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorek - piątek w godzinach od 9.00 do 14.30.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

WEEKEND MAJOWY

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie informuje, że w weekend majowy od 29.04.2017r. do 03.05.2017r Zakład będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Służby dyżurne pozostają w pogotowiu. Dostępni będziemy dla Państwa w kolejne dni robocze.

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 roku dla Gminy Witkowo - informacja z 17.03.2017r.

KOMUNIKAT

 

 

NOWA CENA WODY

Zgodnie z zarządzeniem Rady Miejskiej w Witkowie potwierdzonym uchwałą nr XXIV/181/2017 z 24 lutego 2017r informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017r obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Cena jednego metra sześciennego, czyli tysiąca litrów wody wyniesie 2,94 zł + 8% VAT natomiast za odprowadzanie jednego metra sześciennego ścieków zapłacimy 5,91 zł + 8% VAT.

 

 

WYŁĄCZENIE WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE

10 listopada 2016r wyłączona zostanie woda w tzw. sieci płytkiej. Prosimy o zabezpieczenie przed przemarzaniem instalacji i systemów wewnętrznych w domkach i obiektach nieużytkowanych zimą.

Jednocześnie przypominamy, że w roku 2017 sieć płytka zostanie zlikwidowana - kto zatem nie zdążył przełączyć się na sieć całoroczną powinien to wykonać przed kolejnym sezonem. Warunkiem koniecznym do przełączenia się jest uzyskanie od nas stosownych warunków technicznych.

 

 

WŁĄCZENIE WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE

13 kwietnia została włączona wody w tzw. sieci płytkiej. Wszystkich właścicieli i administratorów obiektów podłączonych do tego rodzaju instalacji prosimy o przegląd i zabezpieczenie zaworów wewnętrznych w celu uniknięcia zalania użytkowanych obiektów.

 

 

NOWA CENA WODY

Zgodnie z zarządzeniem Rady Miejskiej w Witkowie potwierdzonym uchwałą nr XII/102/2016 z 19 lutego 2016r informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016r obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Cena jednego metra sześciennego, czyli tysiąca litrów wody wyniesie 2,85 zł + 8% VAT natomiast za odprowadzanie jednego metra sześciennego ścieków zapłacimy 5,52 zł + 8% VAT.

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

Informacja z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - dotyczy  wodociągu wiejskiego Gorzykowo zaopatrującego miejscowości: Czajki, Gorzykowo, Jaworowo, Malenin, Małachowo Kępe, Mielżyn i Odrowąż.

KOMUNIKAT

 

 

WIGILIA 2015

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie informuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku, 24 grudnia 2015r. wyznaczony został pracownikom jako dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę 26 grudnia br. Służby dyżurne pozostają w pogotowiu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Dostępni będziemy dla Państwa w kolejne dni robocze.

 

 

WYŁĄCZENIE WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE

W dniach 9-10 listopada 2015r wyłączona zostanie na okres zimy woda w tzw. sieci płytkiej. Ponowne uruchomienie dostaw wody nastąpi wiosną 2016r.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed przemarzaniem instalacji i systemów wewnętrznych w domkach i obiektach nieużytkowanych zimą.

 

 

WŁĄCZENIE WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE

W terminie od 7 do 10 kwietnia zaplanowano włączenie wody w tzw. sieci płytkiej. Wszystkich właścicieli i administratorów obiektów podłączonych do tego rodzaju instalacji prosimy o przegląd i zabezpieczenie zaworów wewnętrznych w celu uniknięcia zalania użytkowanych obiektów.

 

 

NOWA CENA WODY

Zgodnie z zarządzeniem Rady Miejskiej w Witkowie potwierdzonym uchwałą nr IV/22/2015 z 27 lutego 2015r informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2015r obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Cena jednego metra sześciennego, czyli tysiąca litrów wody wyniesie 2,64 zł + 8% VAT.
Jednocześnie informujemy, że opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków nie ulegnie zmianie i wynosi 5,18 zł/1m3 + 8% VAT.

Przy średniodobowym zużyciu wody na poziomie 120 litrów na osobę podwyżka spowoduje, że miesięcznie każdy z nas zapłaci za wodę 0,5 złotego więcej niż dotychczas.

 

 

WIGILIA 2014

24.12.2014r Zakład Gospodarki Komunalnej będzie nieczynny. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

 

 

WYŁĄCZENIE WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE

W dniach 17-18 listopada 2014r wyłączona zostanie na okres zimy woda w tzw. sieci płytkiej. Ponowne uruchomienie dostaw wody nastąpi wiosną 2015r.
Jednocześnie przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed przemarzaniem instalacji i systemów wewnętrznych w domkach i obiektach nieużytkowanych zimą. 

 

 

WEEKEND MAJOWY 2014

W związku ze zbliżającymi się świętami majowymi informujemy, że 02.05.2014r Zakład Gospodarki Komunalnej będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do kontaktu w pozostałe dni.

 

 

WŁĄCZENIE WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE

W terminie od 1 do 4 kwietnia zaplanowano włączenie wody w tzw. sieci płytkiej. Wszystkich właścicieli i administratorów obiektów podłączonych do tego rodzaju instalacji prosimy o przegląd i zabezpieczenie zaworów wewnętrznych w celu uniknięcia zalania użytkowanych obiektów.

 

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Skośnej w Witkowie w dniu 27.01.2014r., w godzinach od 11.00 do 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców w mieście i gminie Witkowo, z wyjątkiem miejscowości Czajki, Gorzykowo, Jaworowo, Królewiec, Malenin, Mielżyn i Odrowąż, które są zaopatrywane w wodę ze stacji uzdatniania w Gorzykowie.
Za niewygodę i utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

 

 

ZMIANA CZASU PRACY W WIGILIĘ

24.12.2013r Zakład Gospodarki Komunalnej przyjmuje interesantów i kontrahentów do godz. 12.00.

 

 

WYŁĄCZENIE WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE

7 listopada wyłączona zostanie na okres zimy woda w tzw. sieci płytkiej. Jest to konieczne ze względu na specyfikę ułożenia tej sieci. W okresie niskich temperatur jest ona narażona na przemarzanie, co mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia. Ponowne uruchomienie dostaw wody nastąpi wiosną 2014r.
Życzymy zatem krótkiej zimy i do zobaczenia w przyszłym roku!

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN PRZY UL. SŁOWIAŃSKIEJ

W dniach 18 i 22 października prowadzone będą prace instalacyjne w ciągu ul. Słowiańskiej w Witkowie. 22.10.2013r. układana będzie metodą bezwykopową rura kanalizacyjna.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

 

 

UTRUDNIENIA NA UL. CMENTARNEJ

W terminie od 14 do 22.10.2013r. wykonywane będą prace drogowe na ul. Cmentarnej w Witkowie polegające na wymianie krawężników na wysokości cmentarza.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.